Bredbandsföreningen Viks Ödegärde

senaste uppdatering 2020-07-06

 

Protokoll från årsmöte 2020

Uppdatering 2020-08-01

Protokollet är nu granskat och godkänts av våra justeringsmän. Påskrift kommer ske på ett utskrivet exemplar.

http://biten.se/wp-content/uploads/2020/11/%C3%A5rsm%C3%B6te-2020-reviderad.pdf 

 

Årsmöteshandlingar till årsmötet 11 Juli

Uppdatering 2020-07-04 (valberedningens förlag tillagt 2020-07-06)

Som ni säkert har sett har våra årsmöten blivit flyttat till Midsommarängen. Bredbandsmötet kommer ske direkt i anslutning.

För att göra årsmötet effektivt har vi tidigare distribuerat alla dokumenten. Vi har nu tagit fram ett dokument om årsavgiften.

Protokoll från årsmöte 2019

Uppdatering 2019-08-23

Protokollet är nu granskat och godkänts av våra justeringsmän. Påskrift kommer ske på ett pappersoriginal.

Årsmötesprotokollet för 2019

Länk till vår nätbelastning

Uppdatering 2019-08-03

Alla har möjlighet att se vilken förbrukning vi har momentant men även under senaste veckan. Ni hittar graferna på länken nedan.

http://vogbredband.dynu.net/