Bredbandsföreningen Viks Ödegärde

Aktuellt

Vid det extra föreningsmötet den 13 Januari tog vi beslutet:

  • Vi skall slutföra vårt lokala nät med utrusting till nodhuset och motera kontakter och mediabox i varje fastighet. En utebetering på 3500 kr kommer göras i februari
  • Att vi skall teckna ett treårsavtal med Telia Företag för att få bredband till föreningen. En anslutning på 200 Mbit beställes först med en möjliguppgradering till 500Mbit. Kostnaden för abonnanget delas solidariskt mellan medlemmarna med en beräknad årskostnad på 2500 kr per medlem. Eftersom det är ett treårsavtal är det viktigt att alla förstår att vi binder oss på 3 år.
  • Förslagen ovan var utskickat innan mötet men just abonnemanget löper på 3 år skall en bekräftelse hämtas in även från de som inte var med på mötet

Vi jobbar för att bredbandet skall vara igång under första halvan av maj 2018.

Vi beräknar att börja med montering av kontakter och mediaadapter under mars månad. 

Ni hittar kallelsen och informationen inför mötet här.  (lösenord "St***n", dvs namnet på vår huvuudförening ute på Viks Ödegärde) 

Ni som inte fyllt i status och lämnat aktuellt telefonnummer gör det i formuläret nedan! Om något ändrats, fyll i det igen. Tack!

Frågor och svar

Obs: Fyll i statusläget för ert hus!

Fyll i er status i ert hus!!!

Ditt Namn (Obligatorisk)

Din e-mail (Obligatorisk)

Ert aktuella mobilnummer (Obligatorisk)

Er Fastighet (beteckning eller adress)

Är röret uppdraget genom golvet, välj

Meddelande