Bredband Frågor och svar

Uppdateras löpande

 

 • Varför är inte de andra förslagen som presenterades aktuella (Zitius och IP-Only)

  • Zitius har fått kraftiga förseningar i sitt projekt pga krångel och osäkerheter runt övertagandet av det statliga bidraget från fiberföreningen Klövedal SV. Deras tidplaner har skjutits på i omgångar och de har nu valt att inte ge några som helt tider längre pga alla problem.

  • IP-Only har börjat så smått men det bedöms att de inte kan leverera fiber förrän efter sommaren. Dessutom finns det olika anledningar (bl.a. högre startkostnader) som gör att den lösningen ses blir mer kostsam och osäker samtidigt som vi skulle binda oss för dem för all framtid.

  • Osäkerheten med dessa två leverantörers projekt kommer att bli klarare under kommande år och när vi utvärderar hur vi skall göra efter 3 år kommer vi kunna få förslag från dem och med största säkerhet finnas det även andra alternativ eftersom vi då kommer ha en fiber framdragen av Skanova (Telia)

 • Vad kommer Telia företag ge oss?

  • Telia har under hösten grävt för fiber till Björholmens Marina. Fibern finns framme vid Björholmsvägen och kan där gräva in fibern utmed vägen för inkopplings i vår central i avloppshuset.

  • De kommer leverera 200 Mbit till påsk om inte tjälen kommer göra det svårt att gräva. Vi kommer utvärdera hastigheten och efter det se om vi behöver uppgradera till 500 Mbit inför sommaren (årskostnaden är beräknad på 500 Mbit). Detta bedömer vi kunna räcka men fibern kan uppgraderas till 1 Gbit om vi senare skulle behöva. Det finns alltså stora möjligheter.

  • Eftersom det är ett företagsabonnemang har de 24 timmas övervakning av vår fiber hela vägen in till vår anslutning från deras driftcentral.

 • Vad får jag för hastighet i mitt hus?

  • Den bredband som vi har delar vi på men eftersom alla inte är igång och trycker på tangenterna samtidigt kommer det upplevas blixtsnabbt och om du är ensam får du hela bandbredden själv. Om alla hushåll är igång samtidigt och streamar HD film/TV räknar vi med att detta kommer fungera också och våra nät kommer vara uppsatt så att om det är helt maxlastat så får alla fastigheterna minst 10 Mbit. I praktiken innebär det att alla fastigheterna kommer få mellan 10-500 Mbit beroende på belastning och oftast kommer det upplevas som minst 100 Mbit.

 • Om 10 Mbit är den lägsta hastigheten, räcker det för streamad video

  • Man brukar säga att 10 Mbit räcker gott och väl till att köra minst en HD kanal på en stor TV och samtidigt köra flera andra strömmar till andra mindre enheter.

  • Vi tror att denna minimihastighet aldrig kommer inträffa eftersom alla inte är där samtidigt eller att det är många som tittar på HD TV samtidigt. Kanske om Sverige skulle spela final i FotbollsVM i Ryssland i sommar och alla väljer att titta på flera enheter.

 • Vad kommer det kosta mej?

  • Med det abonnemang vi räknar med kommer det kosta 2500 kr per år för varje medlem.(motsvarande ungefär 200 kr per månad). Du får tillgång till tjänsten hela året.

  • Det bygger på att alla är med som en årlig föreningsavgift.

  • Genom denna lösning kan också de andra samhälligheterna/föreningarna på Viks Ödegärde få tillgång till internet och kan koppla upp pumphus, avloppshus och hamnen för att underlättar driften och utnyttjandet på ett bra sätt.

 • Hur kommer driften att skötas under kommande tre år?

  • Bredbandsföreningens styrelse kommer att ansvar för den del som ligger i vårt område. Telia företag kommer att ansvar hela vägen till vår inkoppling.

  • Vi kommer att blixtsäkra de mest känsliga delarna och skaffa några extra mediaomvandlare till husen om nu oturen är framme.

 • Jag är helt okunning med att komma igång. Kan jag få någon hjälp?

  • Vi i bredbandsstyrelsen kommer självklart hjälpa till med informationsträffar för de som vill komma igång med IP-Telefoni eller streamingtjänster.

  • Vi i styrelsen har ju under åren jobbat en hel del praktiskt med fiberblåsning mm så självklart är vi ju angelägna att vi skall få igång detta för alla...fibern är ju bara ”transporttjänsten”.

 • Vad ligger i engångskostnaden som vi skall betala nu?

  • Kostnaden för att slutföra installationen och kostnader för fiberanslutningen till Telia, 2500 SEK.

  • Vi väljer att lägga på 1000 SEK för att ha en buffert/fond för igångsättandet och driften för det vi inte kan planera. Detta möjliggör för oss i bredbandsföreningen att agera snabbt vid fel och problem.

 • Vad blir men slutnota för fibern som det ser ut idag?

  • Fram till idag har vi betalt 7000 SEK.

  • Engångskostnad för slutförandet har vi beräknat till 2500 SEK

  • Buffert/Fond som egenligen kanske inte skall ses om en kostnad för etableringen...men vi gör det i alla fall...

  • Totalt 10.500 SEK. Vi kan vara tacksamma att vi tog beslutet att gräva ner fiber när vi lade ned avloppet. Detta blir betydligt lägre än vad man normalt sätt betala för en fiberanslutning.

 • När kommer debiteringarna?

  • Vi räknar med att skicka ut debiteringar för engångskostanden (3500 SEK) under Januari.

  • Årsavgiften (2500 SEK) tror vi kommer att debiteras i Mars.

  • Vi försöker lägga debiteringarna så sent som möjligt eftersom det redan varit en hel del debiteringar nu runt årsskiftet (muddring och årsavgift)

  • Kommande år kommer årsavgiften samordnas med de övriga föreningarnas avgifter

 • Måste jag vara med?

  • Hela upplägget bygger på att alla fastigheter är med det kommande 3 åren.

  • Om tre år kommer vi utvärdera andra möjligheter där eventuellt ”korttidsabonnemang” kan finnas med. Med vårt förslag kommer den sammanlagda kostnaden (startkostnader och årskostnader) under de tre åren bli ungefär likvärdig med den kostnaden som blivit för de som valt att bara ha internet under några sommarmånader om vi t.ex. gått med IP-Only.

  • Våra övriga ”infrastruktur” på Viks Ödegärde kan på detta sätt få tillgång till uppkoppling vilket underlättar för driften av Vatten och Avlopp. Vi kommer även få tillgång till Wifi i hamnen.

 • Är det dyrt med 2500 SEK per år i årsavgift?

  • Vi bedömer det som väldigt billigt i jämförelse med vad t.ex. ADSL (alternativet idag).

  • Kostnaden för Mobilt bredband brukar ligga på liknade nivå men då med en begränsad förbrukning och ett nät som man delar med andra (på sommaren brukar det gå långsamt)

  • Som en jämförelse så ligger årskostnaden för att ha ett fast telefonabonnemang hos Telia på 2400 SEK + samtal. Vi är många som har haft det i massor av år utan att blinka och vi har använt det sparsamt och bara när vi varit där.

 • Kommer det att fungera med larm för säkerhet för våra gamla och våra hus?

  • Idag är larmen ofta kopplade till den vanliga telefonanslutningen för att vara riktigt säker för att få en säker uppkoppling. Vi kommer säkra vår uppkoppling i avloppshuset med blixtskydd och batteribackup som gör nätet så säkert som möjlig. Telia företag övervakar vår fiber hela vägen till vårt avloppshus.

  • Eftersom vårt nät är kopplat till en företagsabonnemang har vi möjlighet att erbjuda kommunen mer funktioner att koppla in sig mot oss än vad ett privat bredband har.

 • Om vi delar en uppkoppling, hur blir det med säkerheten

  • Vi kommer att säkra upp vårt ”subnät” med brandvägg eller liknade för att hindra att andra på Internet kan komma åt vår förenings”subnätet”.

  • Vidare är det sen brukligt att varje fastighet har sin egen router (med inbyggd brandvägg) för att göra sitt eget ”privata subnät” för att förhindra att andra skall kunna se eller komma åt de privata datorerna. Det är samma typ av router som vi har hemma idag.

 • Behöver vi göra något i våra hus?

  • Det är viktigt att vi snarast drar upp fiberrören upp till där vi vill ha anslutningen i huset. Det går att ha anslutningen i källaren och sedan gå vidare med en skarvsladd men vi rekommenderar att dra upp röret i bostadsutrymmet av olika själ (bl.a. för att säkra mot möss)

  • Vi kommer behöva kunna komma in i fastigheter under kommande månader för kontraktering.

  • Ni som vill ha råd kan vända er till oss i styrelsen så kommer vi gärna förbi.

 • Hur får jag löpande information om progressen, frågo och svar och vad jag skall göra?

  • Gå regelbundet till fiber.biten.se.

 • Vad innebär det när ni skriver att vi möjliggör för IP-Telefoni. Vad innebär det och vad kostar det?

  • Den tjänst som vi tillhandahåller är uppkoppling till Internet. Där kan du surfa, maila, betala räkningar och använda olika tilläggstjänster som finns på internet precis som du gör annars när du använder Internet.

  • På internet finns det olika tilläggstjänster som olika företag erbjuder. Det kan handla om "innehåll" om vad du kan se, t.ex e-GP, DN på nätet eller Aftonbladet Plus, men även olika streamingtjänster som Spotify och Netfix mm. Dessa tecknas valfritt av varje användare och de utnyttnyttjar bara ett befintlig uppkoppling på Internet för sin leverans.
  • Det finns företag som erbjuder IP-Telefoni för att erbjuda telefoni på samma sätt som har i Telia Bas (fasta telefonin) men kan göra detta till ett betydligt lägre pris än vad vi har på vår vanliga telefon idag varesig om vi har Telia eller t.ex en annan leverantör av den idag. Om man har bredbandsuppkoppling så är det det vanligaste att man har IP-telefoni istället för att ha kvar telefonitjänsten i det vanliga telefonijacket.  
  • Vi tror att många vill ha en telefon i huset om det kan fås till en betydligt lägre kostanad än vad den vanliga Telia Bas kostar idag. Därför har vi i styrelsen sagt att vi kommer vara behjälpliga för de som vill ha detta så det skall var lättare att få igång detta på ett enklare sätt.  
  • Styrelsen samtalar med IP-Telefonileverantörer om möjligheter att få en billigare startkostnad för de som vill ha en telefon till huset. Några av oss i styrelsen har IP telefoni hemma från leverantören Cellip och de är en av de som vi just nu samtalar med. För att få en snabb överblick över kostnaderna finns en tabell för att få en snabb överblick med Telia Bas (vanlig telefon in jacket) med Cellips abonnemang men det bästa är att jämföra själv på Cellip.com och Telia.com för att få se alla priser. Nedan är exempeol som vi fått fram. (OBS, Telia har olika tilläggsavtal för att få ner priserna för t.ex. mobilsamtal eller att ha obegränsade avtal men det tror vi inte är aktuellt för majoriteten av oss som är sommarboende) 
   • Abonnemangstyp                                                                      Cellip Enkel                  Cellip Netto                          Telia bas
   • Månadskostnad                                                                            49                                     69                                       205
   • Öppningsavgift samtal                                                              0.59                                 0.10                                      0,59
   • Minutavgift Samtal i sverigie till fast telefon                       0.08                                 0.10                                  0.23/0,115         Telia beroende på tid på dygnet
   • Minutavgift Samtal i sverigie till mobil telefon                   0,59                                 0,49                                   1,50-2.95          Telia beroend på vilken operatör man ringer och vilken tid
   • Exempel Minutavgift utlandet England (fast/mobil)        0,15/1,58                      0,15/1,58                              0,95/3,50
   • (resevartion för felskrivningar i tabellen ovan)

 

 

Ny fråga

Ditt Namn

Din email

Din Fråga