Är det Oktober 2021 och du hamnat här beror det på att din webläsares Cashe inte uppdaterat att Wonder.biten.se är ompekad.

Du når sidan du skulle till här: http://biten.se/wonder2022.

Du kan gå in och begära att din webläsare skall tömma cashen men om du inte vet säkert hur man gör kan du istället komma ihåg wonder2022.biten.se så kommer du till samma plats också...

 

Kontakt och frågor

Ulrika Henkelman,  ulrika@betlehemskyrkan.se