Telia funderingar

Hej Thomas, Minna och Filip

Tack för alla kontakter. Vi förstår att det kommit till ett problem med leveransen till oss till den 14/6 och det är ju tråkigt. Väldigt trist att detta projekt hamnat i kläm pga den tvist som finns runt en exploatering av tomter i vårt grannområdet Ängeviken.

Jag har funderat lite om det kan finnas rör åt andra hållet som kanske går till Långekärr eller till Kyrkesund som kunde användas. Jag har ingen insyn alls om var vår rör går men det vet ju ni. Kanske det kan finnas en möjlighet. I Långekärr finns ett vad jag kunnat hitta ett likadant skåp som står i Ängeviken och Kyrkesund finns ju en telestation som jag tror har fiber. 

Ni kan väl kolla nedanstående funderingar om det kan finnas rör åt andra hållet till Långekärr eller Kyrkesund. Jag har ingen aning men det är värt att kolla om nu Ängeviken inte är något alternativ pga trillskande markägare. 

En sak som vore bäst att kolla först är var min telefon är kopplad (Klövedals telestation eller Kyrkesunds Telestation). Min fastighet är Viks Ödegärde 210 (fastighet Viks Ödegärde 210).  Jag har haft Telia fram till höstas....tror jag det var när fibern var på gång. Det var jag som stod som abonnent och jag kan självklart ge mitt personnummer om det behövs. 

 

 

Vart går rören åt andra hållet? Långekärr?

Jag har ritat in tre blå punkter som jag skulle vilja ni kunde kolla ifall det kan gå ett rör åt andra hållet. Det kan vara så att de telerör som går via oss går vidare till Långekärr ungefär denna väg. Det finns ett område mellan Långekärr och Viks ödegärde där jag förstår att det tidigare dragit kanalisationer...men vet inte om det kan vara så att det är Telias. Det finns några områden på vägen och det är därför jag tror man använt denna väg när man dragit t.ex. telefon. Men som sagt vet jag inte säkert men kanske kunde kollas. 

  • Blå 1. Här har jag hittat ett likadant skåp som finns i Ängeviken. Borde vara ett skåp som monterades när ni byggde fibern till Björholmen
  • Blå 2. Detta är vårt pumphus. Vid pumphuset har vi ett fiberrör ner till avloppshuset som är markering blå 3. 
  • Linjen markerar en ungefärlig väg som ett tänkt teleröret kan har lagts OM man gick vidare till Långekärr och telestationen i Klövedal. 

Karta: https://kartor.eniro.se/m/EtqcL

Kan ni kolla om det finns en kanalisation den vägen? Fiberlängde borde bli mindre än 2 km så värt att kolla upp om våra rör går åt det hållet. 

Vart går rören åt andra hållet? Kyrkesund telestation

Jag har annan fundering om våra rör eller andra rör i närheten av vårt nodhus kan gå mot Kyrkesunds Telestation via Limhall. 

  • Blå 1: Vårt Nodhus 
  • Blå 2: Kyrkesunds Telestation
  • Liten Yta: Här finns 5-6 fastigheter som är med i vår vägföreningen som kan ha sina telefoner kopplade till kyrkesund. De var byggda helt okoordinerat med oss så det är troligt att deras rör går via Limhall till Kyrkesund.  Det borde vara möjlighet att lägga en fiber i vägen fram till vårt nodhus om det skulle behövas. I har rör liggande vid vår väg in i huset även om fibern skulle komma denna väg. 
  • Stor Yta: Limhallsområdet är säkert kopplat till Kyrkesunds Telestation. Jag tror att rören från den lilla ytan och om våra telerör fortsätter åt det hållet, går den vägen. Det är inte långt dit så om det inte finns någon anslutning till vårt områden eller det lilla området till Limhall kanske detta annars kan vara en möjlighet. 

Jag tror att denna fiberväg borde vara kortare än 2 km. 

Jag har även gjort en karta som ovanstående punkter refererar till:  https://kartor.eniro.se/m/BcnKp