Jerusalem deltagarsida

Här kan du lämna dina kontaktuppgifter till gruppen. Jag tänker att det räcker med Namn och email…men de som vill skriva in sitt mobilnummer. Adressen kan man fråga efter eller Googla fram. Du kan även meddela om ni var två så man kan para ihop…ni förstår.

När man skriver in uppgifter så är man okej med att vi delar detta i gruppen.

Ditt Namn (Obligatorisk)

Din e-mail (Obligatorisk)

Var bor du?

Om du vill dela ditt mobilnummer gör du det här?

Här kan du skriva en fritext som du vill ha med