Bredbandsföreningen Viks Ödegärde

Nedan finns  en nedkortad kallese till föreningsmötet där förslaget är borttaget. 

Det är viktigt att alla försöker komma för det berör kostnader för inkoppling av internet och kostnader för de kommande 3 åren! Denna kostnad kommer nycklas ut solidariskt bland alla våra medlemmar! 

Följ denna länk till att komma till den utsända kallesen med förslag (password: Namnet på huvudföreningen  "S****n")

 

Kallelse till extra föreningsmöte i Bredbandsföreningen Viks Ödegärde

Tid: Lördagen den 13 Januari 2018 kl 10.00

Plats: Klövedals församlinghem

Ärende: Beslut om anslutning till Internet av vårt nät på Viks Ödegärde

Föreslagen dagordning:

 • Val av ordförande.

 • Val av protokollförare.

 • Val av justeringsmän.

 • Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

 • Fastställande av röstlängd.

 • Föredragande av förslag av inkoppling av vårt fibernät till Internet

 • Föredragande om kostnader för de 3 kommande åren

 • Diskussion

 • Beslut om förslaget för inkoppling och kostnader för de 3 kommande åren!

 • Ev Övriga ärenden.

  Vi redovisar detaljer och möjliga frågor i ett separat Frågor/Svar dokument som biläggs. Denna information finnas på adressen http://fiber.biten.se som kommer uppdateras löpande. Frågor skickas till fragor@fiber.biten.se eller kontakta någon i Styrelsen.

   

Välkomna
Styrelsen för Bredbandsföreningen Viks Ödegärde

Bilaga till kallelse till föreningsmöte

Frågor och svar

Obs: Fyll i statusläget för ert hus!

Fyll i er status i ert hus!!!

Ditt Namn (Obligatorisk)

Din e-mail (Obligatorisk)

Ert aktuella mobilnummer (Obligatorisk)

Er Fastighet (beteckning eller adress)

Är röret uppdraget genom golvet, välj

Meddelande