Bredbandsföreningen Viks Ödegärde

senaste uppdatering 2021-08-07

 

Protokoll från årsmöte 2021

Uppdatering 2021-08-07

Protokollet är nu granskat och godkänts av våra justeringsmän och mötesfuktionnärer. Ni hittar det på nedanstående länk

http://biten.se/wp-content/uploads/2021/08/Arsmotesprotokoll-2021-rev-A.pdf

 

 

Årsmöteshandlingar till årsmötet 2021 den 17 juli kl 10

Uppdatering 2021-07-01

Som ni säkert har sett har våra årsmöten blivit flyttat till Midsommarängen. Bredbandsmötet kommer ske tillsmamans med de andra föreningarnas årsmöten.

För att göra årsmötet effektivt har vi tidigare distribuerat alla dokumenten.

Årmötesprotokollet från årsmötet 2020 finns uppladdat här nedan.

Protokoll från årsmöte 2020

Uppdatering 2020-08-01

Protokollet är nu granskat och godkänts av våra justeringsmän. Påskrift kommer ske på ett utskrivet exemplar.

http://biten.se/wp-content/uploads/2020/11/%C3%A5rsm%C3%B6te-2020-reviderad.pdf 

 

Årsmöteshandlingar till årsmötet 11 Juli 2020

Uppdatering 2020-07-04 (valberedningens förlag tillagt 2020-07-06)

Som ni säkert har sett har våra årsmöten blivit flyttat till Midsommarängen. Bredbandsmötet kommer ske direkt i anslutning.

För att göra årsmötet effektivt har vi tidigare distribuerat alla dokumenten. Vi har nu tagit fram ett dokument om årsavgiften.

Protokoll från årsmöte 2019

Uppdatering 2019-08-23

Protokollet är nu granskat och godkänts av våra justeringsmän. Påskrift kommer ske på ett pappersoriginal.

Årsmötesprotokollet för 2019

Länk till vår nätbelastning

Uppdatering 2019-08-03

Alla har möjlighet att se vilken förbrukning vi har momentant men även under senaste veckan. Ni hittar graferna på länken nedan.

http://vogbredband.dynu.net/