Körprojekt “Tillsammans i mörker” våren 2023 är fullt.

Information om körprojektet lämnas av Betlehemskyrkan.