Anmälan till körprojekt “Tillsammans i mörker” våren 2023

Här kan du  anmäla dej till körprojektet “Tillsammans i mörker” runt Håkan Hellströms musik våren 2024 i Betlehemskyrkan.

Vi kommer ha en deltagaravgift på 100 kr och vi hoppas att du kan vara med på de flesta övningarna. Om vi når vårt maxtak så hamnar du på reservlistan.

För att anmäla dej fyller du i uppgifterna nedan. Om du senare får förhinder kan du avanmäla dej genom samma formulär så att en annan sångare kan få chansen. Vi kommer gå igenom anmälningarna i tur och ordning en gång i veckan nu innan nyår och skickar då en bekräftelse om du kommit med eller hamnat på resevlistan.

Anmälan till projektet (Om du senare ångra dej kan du avanmäla dej här)
AnmälanAvanmälan

Ditt Namn (Obligatorisk)

Din e-mail (Obligatorisk)

Jag har varit med vid tidigare körprojekt i BK, välj (Spelar ingen roll för anmälan utan bara lite intressant för oss att veta)

Jag förstår och accepterar att repfiler och annat övningsmaterial som används under projektet inte får spridas vidare till andra varken under eller efter projektet.
Jag förstårNej

Jag vill att ni sparar min emailadress efter projektet så jag kan bli inbjuden till eventurella körprojekt i framtiden, välj
Ja tack!Nej tack!

Meddelande du vill lämna (här kan du t.ex lämna ditt telefonnummer om du vill att våra körledare skall ha det, frivilligt)

Genom att fylla i informationen godkänner jag att körprojektet får använda kontaktinformationen för kommunikation runt detta körprojekt.